Aktuel moms og afgifter - 1/1 dags (RS)

Dato og tid

Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: 
Søndag d. 20. oktober 2024 kl. 12:00

Lokation

Scandic Roskilde - Ved Ringen 2 - 4000 Roskilde

Pris

2.300 kr eksl. moms

Arrangør

Lokalgruppen

Kursusbeskrivelse

Kurset sætter fokus på de væsentlige ændringer, som er gennemført på momsområdet i løbet af 2023, men giver samtidig et overblik over øvrige nyheder på lovgivnings- og afgørelsesområdet, herunder handel med udlandet og energiafgifter.

 • Lovændringer, nye bekendtgørelser, styresignaler mv.
 • Fast ejendom
  • Overblik
  • Definition af funktionsdygtig bygning
  • Gennemgang af principielle afgørelser
  • Opfølgning på reglerne om udtagningsmoms
  • Udlejning af fast ejendom
   • Frivillig registrering
   • Udlejning af parkeringspladser
   • Udlejning til ferieophold (værelser, hotellejligheder mv.)
 • Momslovens fritagelsesbestemmelser
  • Uddannelse/undervisning – afgrænsning i forhold til nye styresignaler
  • Afgørelser mv. i tilknytning til øvrige fritagelser
 • Økonomisk virksomhed
  • Afgiftspligtig person, definition
  • Influencere, bloggere m.fl.
  • Salg af gavekort
  • Registrering, herunder fællesregistrering og sektorisk opdeling
 • Gennemgang af relevante enkeltafgørelser
 • Handel med udlandet
  • Overblik over ændringer i lovgivning og praksis
  • Udvalgte temaer
 • Energiafgifter
  • Oversigt over satser mv.
  • Overblik over relevante afgørelser


Når kurset er gennemført, har du styr på:
Efter kurset har du overblik over regler og praksis, inkl. dem, der er gældende når danske virksomheder handler med eller udøver aktiviteter i udlandet.

Målgruppen for kurset er revisorer. Kurset tæller 7 timer i kategorien “Anden relevant lovgivning og faglige standarder” (RS).

Underviser

Søren Engers Pedersen - momsrådgiver

Søren Engers Pedersen er momsrådgiver med små 25 års erfaring som rådgiver med moms og afgifter som speciale. Søren er en hyppigt anvendt underviser og varetager undervisningsopgaver for revisorforeningerne, revisornetværk, offentlige virksomheder og den finansielle sektor. Søren er forfatter/medforfatter til Momsmanual, EU Momsmanual og Afgiftsmanual, samt bogen Moms og Fast Ejendom, som er udgivet på Karnov i 2019.

Interesseret i et af vores andre kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.