Generationsskifte – arv og pension - 1/1 dags (RS)

Dato og tid

Mandag d. 11. november 2024 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: 
Søndag d. 10. november 2024 kl. 12:00

Lokation

Scandic Roskilde - Ved Ringen 2 - 4000 Roskilde

Pris

2.300 kr eksl. moms

Arrangør

Lokalgruppen

Kursusbeskrivelse

Generationsskifte af personligt ejede virksomheder og personligt ejede kapitalandele er altid aktuelt. Den nye socialdemokratiske regering har planer om visse ændringer hvis der er flertal herfor. Kommer der ændringer vil disse naturligvis blive behandlet. Som gældende ret er nu vil nedenstående blive behandlet.

På kurset gennemgås der 5 hovedelementer:
  • For det første gennemgås betingelserne for at overdrage personlig ejede virksomheder eller kapitalandele med succession.
  • For det andet gennemgås retsvirkningerne af denne succession.
  • For det tredje skal en overdragelsessum ved et generationsskifte betales.
    • Under dette punkt gennemgås muligheder for sælger finansiering, gaver herunder til lav afgift, passivpost beregning efter KSL § 33D eller værdinedslag efter KSL § 33C, hvordan VSO spiller ind ved sælger finansiering mv.
  • For det fjerde behandles arvereglerne – hvad gælder efter arve reglerne og hvornår skal et testamente i spil. Hvordan gøres aktiver til særeje behandles også.
  • For det femte behandles mulighederne for brug af pensionsopsparing med henblik på bl.a et generationsskifte.
    • Herunder behandles ophørspension.
 
Kurset tæller 7 timer i kategorien ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder” (RS)

Underviser

Bent Ramskov arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.

Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Bent Ramskov er leder af DAHLs afdeling for skat og selskabsret.

Bent Ramskov er uddannet HD i regnskabsvæsen og har en ph.d. i skatteret. Han er en meget brugt og anerkendt underviser og holder løbende en række kurser for andre rådgivere, især om skatteretlige emner. Han deltager i en række ERFA-grupper med skatteretlig vinkel og er forfatter til flere bøger og artikler om skatteretlige emne

Interesseret i et af vores andre kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.