Moder/datterselskaber - regnskab og revision - 1/1 dags (RS, RE)

Dato og tid

Mandag d. 18. marts 2024 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: 
Søndag d. 17. marts 2024 kl. 12:00 (kurset er afholdt)

Lokation

Scandic Roskilde - Ved Ringen 2 - 4000 Roskilde

Pris

2.300 kr eksl. moms

Arrangør

Lokalgruppen

Kursusbeskrivelse

Der er rig mulighed for at overse regnskabskrav ved moder-/datterselskabsforhold. Skal man genoverveje regnskabspraksis? Og hvad hvis døtre fravælger revision?

Du er revisor for både moder og datter og reviderer begge. Eller du er revisor for moder, og datterselskabet har fravalgt revision. Eller dit moderselskab har udenlandske døtre eller døtre, der revideres af andre danske revisorer. Hertil kommer 3 forskellige muligheder for den regnskabsmæssige indregning af datterselskaber. Og så kunne revisionen af datter være udført som en udvidet gennemgang.

På kurset gennemgår vi de regnskabsmæssige krav til moder/datterselskabsforhold, og vi gennemgår revisionskravene.

Kurset er en intensiv gennemgang af årsregnskabslovens regler for datterselskaber, og revisionsreglerne for moderselskaber.

Herunder gennemgår vi:
 • Indregning af datter til kostpris, dagsværdi eller indre værdis metode
 • Regler for associerede virksomheder og kapitalinteresser
 • Regler for B-koncerners opkøb eller frasalg af datterselskaber
 • Indregning af udenlandske dattervirksomheder, herunder valutaomregning og tilpasning af regnskabspraksis
 • Regnskabsmæssig behandling af sambeskatning
 • Beskrivelser i anvendt regnskabspraksis
 • Elimineringer i indre værdi

Revisionsreglerne for moders datterselskaber. Vi vil komme ind på:

 • Revision af moder når datter har fravalgt revision (hver af de 3 regnskabs-mæssige indregningsmetoder), udenlandske døtre og døtre der revideres af andre danske revisorer, herunder ændringer af ISA 600 omkring koncernrevision
 • Revision, når vi reviderer hele koncernen
 • Udvidet gennemgang af moderselskab i klasse B
 • Klasse B holding som fravælger revision
 • Regler om til- og fravalg af revision i koncerner, herunder gennemgang af de forskellige beregningsmetoder

Målgruppen er godkendte og ledende revisorer. Forudsætningerne for at deltage er, at du har erfaring med aflæggelse og revision af årsrapporter for klasse B, ligesom du har overblik over revisionsprocessen og revisionsstandarderne. Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagernes inddrages i debat.


Når kurset er gennemført, har du styr på:
Efter kurset kan du aflægge og revidere moderselskabers regnskaber i klasse B.

Kurset tæller 3,5 timer i kategorien ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder” (RS) og 3,5 timer i kategorien ”Revisions- og erklæringsområdet” (RE).

Underviser

Jesper steensberg

Jesper Steensbjerre har mere end 15 års undervisningserfaring på efteruddannelseskurser for godkendte revisorer. 

Jesper har undervist for FSR samt for en række revisornetværk og på efteruddannelseskurser i udlandet.

Jesper Steensbjerre har en praktisk tilgang til teorien og formår at formidle teoretisk stof så det bliver forståeligt og anvendeligt i praksis.

Interesseret i et af vores andre kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.