Revisionsproces og -planlægning - kom godt igennem kvalitetskontrollen - 1/1 dags (RE)

Dato og tid

Mandag d. 23. september 2024 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: 
Søndag d. 22. september 2024 kl. 12:00

Lokation

Scandic Roskilde - Ved Ringen 2 - 4000 Roskilde

Pris

2.300 kr eksl. moms

Arrangør

Lokalgruppen

Kursusbeskrivelse

Med fokus på planlægning og bestemmelser for årsregnskabslovens regnskabsklasse B ser vi på, hvorledes vi opnår tilstrækkelig dokumentation for planlægningen og udførelsen af revisionen indenfor udvalgte risikofyldte områder, ligesom vi ser på revisors rapportering.

Revisionsplanlægning
  • Kunde- og opgaveaccept
  • Væsentlighed og den praktiske anvendelse i planlægningen
  • Overordnet revisionsstrategi og revisionsplaner
  • Revision af risikoen for besvigelser
  • Indledende overvejelser omkring fortsat drift
  • Godkendelse af planlægningen og partners involvering

Rapportering
  • Påtegninger og erklæringer
  • Ledelsesrapportering


Udvidet gennemgang og assistance med opstilling af regnskaber

Kurset henvender sig til registrerede og statsautoriserede revisorer samt deres ledende medarbejdere, og er praktisk orienteret, hvor der med afsæt i gennemgang af gældende regler, cases og dilemmaer lægges op til debat.

Når kurset er gennemført, har du styr på:
Årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling samt kravene til egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, typiske faldgruber ved opnåelse af og indsamling af revisionsbevis i praksis og eventuelle konsekvenser for revisionspåtegningen.

Kurset tæller 7 timer i kategorien  ”Revisions- og erklæringsområdet” (RE).

Underviser

Karsten Andersen er statsautoriseret revisor og har gennem mere end 15 år arbejdet i og senest ledet en faglig afdeling med særligt fokus på revision, intern og ekstern kvalitetskontrol, disciplinærnævns- og erstatningssager. Karsten er en erfaren underviser og har i mange år undervist for FSR og forskellige revisionsfirmaer, har siddet i Revisionsteknisk Udvalg (REVU), skrevet flere artikler og har i en lang årrække være ekstern lektor på CBS.

Interesseret i et af vores andre kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.