Obligatorisk efteruddannelse for revisorer

– til dig, der sætter pris på en praktisk tilgang

Revisor kurser og efteruddannelse

Vi ved alle, at efteruddannelse er en årligt tilbagevendende begivenhed for alle revisorer.

For at gøre det så nemt for dig som muligt, har Lokalgruppen samlet en række kurser, som alle tæller i den obligatoriske efteruddannelse, så du kan stykke dit eget uddannelsesforløb sammen.

Plads til diskussion og cases
Som altid bestræber vi os på at sammensætte et program med aktuelle, målrettede og praktiske kurser, hvor den praktiske tilgang er i fokus, og hvor der er plads til diskussioner og løsning af cases undervejs.

Gode priser
Vi fastholder en god og konkurrencedygtig pris på vores kurser, og deltagelse i et heldagskursus koster således blot kr. 2.300 (ex. moms). Kursusafgiften inkluderer adgang til online kursusmateriale, og betaling af kursusafgift foregår ved fremsendelse af faktura.

Nem tilmeldingsproces
Tilmelding foregår nemt og enkelt via NemTilmeld, som er et professionelt system til håndtering af kursustilmeldinger. Det er muligt at tilmelde flere kolleger på en gang.

Revisor kursus

Obligatorisk efteruddannelse for revisorer

Vi ved alle, at efteruddannelse er en årligt tilbagevendende begivenhed for alle revisorer.

For at gøre det så nemt for dig som muligt, har Lokalgruppen samlet en række kurser, som alle tæller i den obligatoriske efteruddannelse, så du kan stykke dit eget uddannelsesforløb sammen.

Plads til diskussion og cases
Som altid bestræber vi os på at sammensætte et program med aktuelle, målrettede og praktiske kurser, hvor den praktiske tilgang er i fokus, og hvor der er plads til diskussioner og løsning af cases undervejs.

Gode priser
Vi fastholder en god og konkurrencedygtig pris på vores kurser, og deltagelse i et heldagskursus koster således blot kr. 2.200 (ex. moms). Kursusafgiften inkluderer adgang til online kursusmateriale, og betaling af kursusafgift foregår ved fremsendelse af faktura.

Nem tilmeldingsproces
Tilmelding foregår nemt og enkelt via NemTilmeld, som er et professionelt system til håndtering af kursustilmeldinger. Det er muligt at tilmelde flere kolleger på en gang.

Revisor kursus

Aktuelle revisor kurser for 2024

Revisor hjælper kunde

Sæson kick-off 2024

Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.

AKtuel skat - rådgivning

Aktuel skat

Kurset er et heldagskursus, hvor årets samlede nye skatteregler gennemgås, så både medarbejdere og chefer er godt rustede til den forestående regnskabssæson.

Udvidet gennemgang og assistance

Et must for dig, der arbejder med SMV-kunder.

Moder/datterselskaber - regnskab og revision

Vi gennemgår de regnskabsmæssige krav til moder/datterselskabsforhold og revisionskravene.

Forretningsmand udfører revisor arbejde

Revisionsproces og -planlægning

Med afsæt i udvalgte regnskabsposter gennemgås de regnskabs- og revisionsmæssige krav.

Aktuel moms og afgifter

Kurset sætter fokus på aktuelle ændringer, herunder moms over landegrænser og energiafgifter.

Generationsskifte

Generationsskifte af personligt ejede virksomheder og personligt ejede kapitalandele er altid aktuelt.

Praktisk information

Betaling
Betaling foregår ved fremsendelse af faktura på dit køb. Skulle et kursus blive aflyst, bliver kursusafgiften refunderet.

Tilmelding
Tilmelding foregår via NemTilmeld, som er en professionel løsning til håndtering af kursustilmeldinger. Har du brug for hjælp til, hvordan du tilmelder dig flere kurser og/eller flere kursister på én og samme tilmeldingsformular, findes der en vejledning her.

Afmelding
Bliver en deltager nødt til at melde fra et tilmeldt kursus i årets løb, vil kursusafgiften minus 50 % blive refunderet, hvis afmelding sker senest 14 dage før kursusdato.

Lokation
Alle kurserne afholdes på Scandic i Roskilde. Adressen er Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. Der er morgenkaffe kl. 8, pauser undervejs og frokost ca. kl. 12.30. Der ryges ikke i undervisningslokalerne. Mobiltelefoner skal være lydløse i undervisningslokalerne.

Kurser for revisorer og bogholdere

Du kan som bogholder sagtens deltage på vores revisorkurser. I beskrivelserne af de enkelte kurser fremgår det, hvem målgruppen for kurset er samt om der kræves særlige forudsætninger for at få udbytte af kurset.

Som revisor er der jo nogle helt specifikke krav til efteruddannelse, hvor vi kan vælge mellem to alternativer:

  1. Deltagelse i mindst 120 timers efteruddannelse
  2. Udarbejdelse af kompetenceevaluering og deltagelse i mindst 90 timers efteruddannelse


I overskrifterne på hvert enkelt kursus fremgår det, hvilket fagområde kurset dækker, det vil sige:

  • Revisions- og erklæringsområdet (RE)
  • Anden relevant lovgivning og faglige standarder (RS)

Har du brug for en oversigt over vores kurser fra 2018 til 2020 kan du hente en timeopgørelse her.

Interesseret i et af vores revisor kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.