Sæson Kick-Off 2024 - 1/1 dags (RS, RE)

Dato og tid

Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: 
Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 12:00 (kurset er afholdt)

Lokation

Scandic Roskilde - Ved Ringen 2 - 4000 Roskilde

Pris

2.300 kr eksl. moms

Arrangør

Lokalgruppen

Kursusbeskrivelse

Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig rigtig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæringer, hvidvask og revisorloven.

De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen.

Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.

Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen. Vi gennemgår bl.a.:
 
 • Nyheder i regnskabsreglerne.
 • Nyheder i selskabsreglerne.
 • Aktuelle afgørelser fra Erhvervsankenævnet.
 • Oversigt over nyheder i skatteretten.
 • Overfladisk overblik over nyheder i moms.
 • Nyheder i revisorlovgivningen, kvalitetskontrol, sanktioner mv.
 • Nye revisionsstandarder.
 • Aktuelle afgørelser fra Revisornævnet.
 • Hovedpunkterne fra den senest gennemført offentlige kvalitetskontrol.
 • Nyheder inden for hvidvaskreglerne.
 • Evt. andre nyheder med relevans for revisorer.

Kurset giver dig også et overblik over ændret bogføringslov, og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf (krav til fremtidens digitale bogføringssystemer, både godkendte og ikke-godkendte).

Målgruppen er revisorer der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner skat og moms. Forudsætningerne for at deltage er et overblik over revision, regnskab og skat. Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat.

Når kurset er gennemført, har du styr på:
Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk.

Kurset tæller 3,5 timer i kategorien ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder” (RS) og 3,5 timer i kategorien ”Revisions- og erklæringsområdet” (RE).

Underviser

Bjarne Aalbæk - statsautoriseret revisor

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s.

Interesseret i et af vores andre kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.