Udvidet gennemgang og assistance - 1/1 dags (RE)

Dato og tid

Mandag d. 26. februar 2024 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: 
Søndag d. 25. februar 2024 kl. 12:00 (kurset er afholdt)

Lokation

Scandic Roskilde - Ved Ringen 2 - 4000 Roskilde

Pris

2.300 kr eksl. moms

Arrangør

Lokalgruppen

Kursusbeskrivelse

Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision.

Såfremt de særlige regler for fravalg af revision eller tilvalg af udvidet gennemgang ikke overholdes, medfører det at fravalg af revision evt. ikke kan foretages med de frustrationer dette kan give. På dette kursus gennemgår vi derfor reglerne for fravalg af revision, og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang, så du kan rådgive dine kunder på bedst mulig vis herom. Tillige gennemgår vi de regler, der trådte i kraft pr. 1. januar 2023, om revisorpligt for særlige risikobrancher i regnskabsklasse B, ny revisionspligt for selskaber med store balancesummer samt øvrige nye skærpelser i tilknytning til revisionspligten.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så, herunder hvad skal revisor især være opmærksom på? På dette kursus gennemgår vi standarden og den seneste nye vejledning på området fra FSR – danske revisorer.

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang. På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, samt gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.

Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver mestrer reglerne og kravene til:
– Til- og fravalg af revision
– Assistance
– Udvidet gennemgang

Du får:
Kurset gennemgår overordnet revisionsprocessen for en mindre virksomhed, herunder kommer vi rundt omkring nogle af de revisionsstandarder, der påvirker selve revisionen samt, hvordan disse indarbejdes effektivt og dokumenteres, så revisionen også holder til en eksterne kvalitetskontrol.

Indhold:
Med udgangspunkt i lovgivningen, standarderne og vejledningerne gennemgår vi overordnet muligheder og risici samt forskelle ved assistance og udvidet gennemgang, ligesom vi gennemgår faldgruber i forbindelse med fravalg af revision herunder:

 • Hvilke regler gælder?
 • Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden mm.?
 • Hvilke krav er der til planlægning?
 • Hvilke krav er der til dokumentation?
 • Skal revisor være uafhængig?
 • Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?
 • Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring
 • Kravene til en erklæring om udvidet gennemgang
 • Præciseringer til de 4 supplerende handlinger ifm. UG
 • Regler og faldgruber omkring fravalg af revision
 • Regler og faldgruber omkring tilvalg af udvidet gennemgang
 • ”Holding-reglen” ifm. til- og fravalg af revision
 • Nye regler for revisor- og revisionspligt
 • Nye øvrige skærpelser i tilknytning til revisionspligt

Målgruppen er godkendte og ledelse revisorer. Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.


Når kurset er gennemført, har du styr på:
Efter kurset har du indblik i kravene i forbindelse med afgivelse af en assistanceerklæring, samt afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, herunder bl.a. de enkelte afsnit i erklæringen, de 4 krævede supplerende handlinger og præciseringerne hertil, samt de særlige regler, der skal overholdes i forbindelse med fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang mm. 

Kurset tæller 7 timer i kategorien ”Revisions- og erklæringsområdet” (RE).

Underviser

Kim Wegener, statsautoriseret revisor,

Kim Wegener, statsautoriseret revisor, har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Interesseret i et af vores andre kurser?

Lokalgruppen tilbyder obligatorisk efteruddannelse for revisorer.  Effektive kurser med højt fagligt niveau og praktisk tilgang.